ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

Course: លេខនព្វន្ធ > Unit 5

Lesson 2: ចំនួនទសភាគនៅលើបន្ទាត់ចំនួន

ការដៅចំនួនទសភាគនៅលើបន្ទាត់ចំនួន

រកចំនួនទសភាគ ខ្ទង់ភាគពាន់នៅលើបន្ទាត់ចំនួន ។

Video transcript

Protandim had them to a UNAM coachman aquatic wrote the lake lunch at casa been elopement autumn lonely high never anti-women time remnant El supremo Roy died real pram non-grant born picked up ha eunjin with honey and nickel on chakram boy hi Nico promote its own wit a mode a yarmulke bandagi from Japan boom riccati know Beggan apnea pro William labrum chakram boy non Cremorne hi Nisha say it her from check ice up my younger aunt highway banter from children born bad I don't even a parent man in Lake and Feeny I love Nicosia wider couch i baram nuku ah come not pneumonia more need them now our way through high nickel prompted from boy hi boss and jay time were picked up hello plan to combine you know man from Jaclyn born high time will be adopted you know man from widgets own niche a vitamin E vitamin e komo Vietnam hi Japanese onigumo picked up aunt died when Tom or doctor bunch I dear boy we boy born from from away from free from boy from born not night need money money modem now I'm opiate up primo Pitt muroi chiho Libra Katya from Chuck Bass a boy from judge by supreme should pass a boy prompted by some moon from zigpaz a pram from cheap as a plumber a pram just pass a from free from professor plum boy prompted by supply born on from church gossip don't Nick no God I never liked him companion at York man audience at home had bad nip don't eat you don't coach Mike bought the clothes a lake be checked as a plan-b Lubin totem lonely she capital area Pacheco whichever Omni look Nick via coupe reach it up boy I really widgets own maybe I can't land him and taught me means I'm not wearing my way I'm me and nothing me be a bro Katya feature trombone don't need a jet pass up from be weird load thrown away by young man calling someone a booty harmony don't maybe a good pitcher plant by how he a good pitcher pass up my paycheck pass a plea BJ pass up boy featured pass a born be checked as a pram be checked by sublime away be checked by supreme free yo no man thought the earth we have a cot battlefront might be checked by sublime born on feed children born through Bridget Kyle supply no Jam can't Lao Mele picchu from wayna wage its own but Neath young Italian Bertrille Howie science at modem lie young Bertrille Howie net don't amon tobin yet madam like I'm throwing women caught a bus in Burnet yo bilham Happiny young will be dope we've got New Year last like any a tan no lonely young man go and thought I'm a Ledge a PBJ climb right up budgets own hike HIV a map item nice smile Kinnear moto village a time trial Howie Darya mood I'm not gonna Lubin throw up penny yet Hammond thoughts him no nope we're loading wagered so not vigilant boy but near Ypres Katya be lit up but thought magnet Jackman map is on Jack Murray but Neary 88 bit more dainty planning were in a momentum nice man on muy Pima Roy died young man cooling how him reach it by some or be checked as a baby tape I said might be butchered by sup born be cheap as a pram [ __ ] advice of a modem featured by sublime free and joonyoung's at will burn thought the young Qatari milk and lumen thought dip Britney's nominals of children get movin loot Emily now ant movement a metonym at your knife be rebuked Fulham happen Lee Whitney human satrom have seen T thought Wilma did from curtain let the crowd the late son took my paper envelope and thought him known Niko's sauntered be hi Nico Soulja Boy don't need chappie neill on nickel muy bien up Hyman thought Moffat Jack Moy picked up said she loved him night don't need him 90 morning my doom opieop no more picked up by GM oi oi oi oi don't nee weird goopy Piplup I'm sorry my Roy beep it up na muy bien muy bien up non vpmi Roy beep it up not by Pete my Roy beep it up not one peep Malloy VP nod nod and Pittman Roy be picked up number muy bien muy bien up number of AP Mo's OE me kou be picked up number I'm VP Meroe but we didn't it aunt Harriet man through my pipe it more away beep not looking at their number pi p mi rhoi I played my Peter Malloy my BP Malloy my pipe my Pitman Roy my pipe 1 Peter Malloy my pipe ramp it Malloy my paper boy Pete my Roy my pipe from BP Meroe throw Harry doc damn bottom line and Mugen Lee we're Kenny Jake had loved him nice mouth near gate ban on Hannity nice rap like ma'am no don't be a big as I say really on son come Tang rejoin net ban him legit now set for him had me