If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ប្រសិនបើអ្នកនៅពីក្រោយគេហទំព័រសូមប្រាកដថាដែន*.kastatic.org និង *.kasandbox.org គឺត្រូវបានចាក់សោរ។

មាតិកាសំខាន់

ការណែនាំពីតម្លៃតាមខ្ទង់

វិសាលប្រើលេខ 37 ដើម្បីពន្យល់ថាហេតុអ្វីយើងប្រើ "ខ្ទង់រាយ" និង "ខ្ទង់ដប់" នៅពេលយើងសរសេរលេខ ។  បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript

qiu DJ chung hua chenyu tonight chap tank with I come not Jon Cryer bunny died Santana chuckling time will be energy appears upon a high pitch in high with my even top it Hank I'm not a bunny net - in a more intelligent young let him talk yet not senior moment and technological high alert haven't taught me didn't yet not seen ya know if sainted militant Jim the general McNaughton only time in the jet pill for mentally high which may I needed time we managed a pill buy it now which name with him boy danboy good MP vehicle choose some nom nom limits Indian Army nom nom only buy one time when top magnet night I meant all magnetic born net that's near Moab fainted not native RAM that's annuity I will talk about never thought would no draweth nigh diamond x and y mo even can't eat man hi Nick Cooper charity the boom-boom pond which a mullet including bomb important I can only truly Robin longhand illumination a richness went up in a tube and humans are placing in high tile million people money but their entire hope microplane time long narrow time will be Bible and a movie complete my moon love the movie the P the boy the pool table tram the prominent up campy which tournament doc trumpet hi but richly pick Adam Langley lately we went to Knightley reinvented annoyed that way doesn't need to not happy but I we had watch a component which electron time at all we would maintain with me we with NATO meeting a neutron tycoon Sonya Rodney knock on the couch on a rod englert in ceremony done by me through encouragement guide captain with my community my Romani font I know Chum not Mui chum noon and the Rockville Danny Chung won an immunity appointment hi the Merapi critical cannot movement at high momentum type not a wire cutter can put a home knowledge in chakra money online now chime in with amazingly not my behind late Jack Leroy did a number on you intricate huh late Nick chill a conman movie by Boone primetime awaken P R and white and pool table up muy apply apply a pole the pram the promoting the from clean up my doctrine moon po-pi-po-pi-po po-pi-po po-pi-po-pi-po paper more vibrantly the paper boy from event goal Sam Sam Sam Sam Oh Sam's appeal Sam subway service at once I'm surprised I'm super boiling Sansa frumpy richly nap Changmin with alone chilly my behind lately Beijing held some supremely how Trojan apparently chiumbo never hurt you when how with her Samsa frumpy now to me only to learn a new chapter with my comrade come on hi Tom Cavanagh Thomas and German with him is routinely no kinda lazy Cromwell net lengthen chromium regiment not Nolan I rock young person machina bouquet chakram no chrome will come it up hamiltoe mock you meet her meaningful man crumbling up like you mean Hamilton mock time will a mortal man like illness are for her wheelchair eating a Saltine that women hang not paid time to mourn a teeny rich nice soft wavy fishnet Mui P by boon pram Ramu a frumpy rabbi from Boone now loosen a new creature Cromley not moving everything e she we chromed it up - top but we're moving P by woman turn the movie from we can play the boon not Krishna nickel chrome like the obscenity no teeny cooling we have a top not let me movie by Boone tram the movie Grand Prix track boy thank Google not my richly Lucretia chrome like not more sensitive than a tin oh hi don't run in movie by boon tram tram oi9 trampy little madman determine chromatin wound up today chairman Kuk romvong pocket a little electron that we're insane mainly a lovely we attach a nice full moon that we don't even know that mannequin important net mansion by the rata waiting of the continuity net mean with chrome lead up Vikram lit up by chrome lit up regulator not jamming movie while chrome heritage 'nick vs minus M sub I meant of magnum emotional peopie won't remember momentum P I which they can attack you mean Sam's of inhaling frumpy present money than people really really cheap report like Rahim diaper plate not too late dr. Nigel ankle so annoying pee boy moon tram tram movie trampy from my name trombone a lonely away that rope on like a linear agent will to capitulate top to open on June 10 like a medallion Changmin not known with era have money within is open for some random by unity will return a tiny person by Jung Chang An Loc channel by June and that led by not knowing why the German out actor nice technology neglect by not club hi Padma Jeanette muy muy by don't render multi-electron we know hungry during badly prepared to reach a turn lane yang with astronomer named by taunting wheedle chaplain pecans ma'am 20 we cooked or a high bar top not named Newton canoeing lamentable table hello Laguna touch with Dante Network team really want an Ingram live in Oakland with only Polina corporation we probably never lose me the tribunes to like near non-winner teeny we probably not children by the movie by not Channel movie be ye not company boy - khatma some nom nom om scented lotion a giant nice SAV along with man nice smiling this minor not Jam moon by no no no no - moon by dong not jam known by both moon trampy no muy muy muy chan yuen-han peed on three with he mustn't eat my tepee with the knob to my dance my little man but by prayer upon later by a tiny little optional by any other say with Angie's himself - top much moisture moon completed my bloated person when applicable only with near net entire village a frumpy loosely the nativity Coco clinic at I'm late Samsa frumpy how Santa we add on torture pop on the W which occurred Anglet Samsa pampeluna the necessary little chain will Patil American can I answer my nickname in late 2000 GM upon as a PE number Robson our children Oh fun time upon the volume Laura you know with he besides movie