ប្រសិនបើអ្នកបានឃើញសារនេះវាមានន័យថាយើងកំពុងមានបញ្ហាក្នុងការផ្ទុកធនធានខាងក្រៅនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

មាតិកាសំខាន់

សម្រាប់សិស្សគ្រប់រូប
គ្រប់ថ្នាក់
ជាមួយលទ្ធផលពិតប្រាកដ

យើងជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដោយមានបេសកកម្មផ្តល់ការអប់រំកម្រិតពិភពលោកឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកគ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង។

សិស្ស គ្រូបង្រៀននិងឪពុកម្តាយ៖

ហេតុអ្វីបានជា Khan Academy ដំណើរការទៅបាន?

ការរៀនសូត្រផ្ទាល់ខ្លួន

សិស្សអនុវត្តតាមល្បឿនរបស់ពួកគេដោយបំពេញចន្លោះប្រហោងដោយការយល់ដឹងរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកពន្លឿនការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេ។

មាតិកាដែលអាចជឿទុកចិត្តបាន

បង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញ បណ្ណាល័យ Khan Academy នៃការអនុវត្តនិងមេរៀនគួរឱ្យទុកចិត្តរួមមានគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។ ឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកសិក្សានិងគ្រូ។

ឧបករណ៍ដើម្បីពង្រឹងដល់គ្រូ

ជាមួយ Khan Academy គ្រូអាចកំណត់គំលាតនៃការយល់ដឹងរបស់សិស្ស ការបង្រៀនតាមតំរូវការនិងបំពេញតំរូវការរបស់សិស្សគ្រប់រូប។
គ្រូបង្រៀន

ធ្វើឱ្យថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកខុសគ្នាហើយភ្ជាប់ជាមួយសិស្សគ្រប់រូប។

យើងផ្តល់អំណាចដល់គ្រូអោយគាំទ្រដល់ថ្នាក់រៀនទាំងមូលរបស់ពួកគេ។ 90% នៃគ្រូសញ្ជាតិអាមេរិកដែលបានប្រើ Khan Academy បានរកឃើញថាយើងមានប្រសិទ្ធិភាព។

អ្នកសិក្សានិងសិស្ស

អ្នក អាចរៀនគ្រប់យ៉ាង ។

បង្កើតការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ ក្នុងគណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

“ ខ្ញុំមកពីគ្រួសារក្រីក្រ។ នៅផ្ទះវាជាបន្ទប់តែមួយបន្ទប់ ដែលយើងរស់នៅ។ កាលពីក្មេងខ្ញុំធ្លាប់ខ្លាចគណិតវិទ្យា។ តែពេលនេះខ្ញុំស្រលាញ់គណិតវិទ្យាដោយសារតែ Khan Academy ”
ANJALIឥណ្ឌា
ទាំងអស់គ្នាយើងអាចធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នាមួយ

កុមារគ្រប់រូប សមនឹងទទួលបានឱកាសសិក្សា។

នៅទូទាំងពិភពលោកកុមារចំនួន ៦១៧ លាននាក់កំពុងខកខានការសិក្សាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមូលដ្ឋាននិងជំនាញអាន។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរដំណើរជីវិតរបស់កុមារ។

ចូលរួមជាមួយ Khan Academy ថ្ងៃនេះ

អ្នកគាំទ្រចម្បង

Bank of America
College Board
Ann and John Doerr
Bill and Melinda Gates Foundation
Fundação Lemann
Carlos Rodriguez-Pastor
Tata Trusts
Valhalla Charitable Foundation