If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ប្រសិនបើអ្នកនៅពីក្រោយគេហទំព័រសូមប្រាកដថាដែន*.kastatic.org និង *.kasandbox.org គឺត្រូវបានចាក់សោរ។

មាតិកាសំខាន់

ការដកចំនួនទសភាគ

យើងនិង'ចាប់ផ្ដើមជាមួយលំហាត់សាមញ្ញដូចជា 0.9 - 0.8 និងបន្តទៅលំហាត់ស្មុគស្មាញដូចជា 12.6 - 8.89.
អត្ថបទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអ្នករៀនពីរបៀបដកចំនួនទសភាគដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយល់បាននិងសាកល្បងវាដោយមិនត្រូវបានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើវាជាមុន។
លំហាត់នេះចាប់ផ្ដ់ើមពីងាយស្រួលទៅលំបាកហើយមានឧទាហរណ៍និងការពន្យល់សម្រាប់ពេលដែលអ្នកជាប់គាំង។ ប្រសិនបើអ្នកច្រឡំចាត់ទុកវាជាមេរៀន!
ចូរចាប់ផ្ដើមដោយការដកខ្ទង់ភាគដប់

Problem set 1:

លំហាត់ទី 1ក
 • បច្ចុប្បន្ន
0, point, 8, minus, 0, point, 6, equals
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3, slash, 5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7, slash, 4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1, space, 3, slash, 4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0, point, 75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12, space, start text, p, i, end text2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

ចូរបន្តទៅលំហាត់ចំនួនគត់និងខ្ទង់ភាគដប់វិញ

Problem set 2:

លំហាត់ទី 2ក
 • បច្ចុប្បន្ន
1, point, 5, minus, 1, point, 2, equals
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3, slash, 5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7, slash, 4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1, space, 3, slash, 4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0, point, 75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12, space, start text, p, i, end text2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

ចូរបន្តទៅដោះស្រាយលំហាត់លេខធំៗមួយចំនួន

Problem set 3:

លំហាត់ទី 3ក
 • បច្ចុប្បន្ន
12, point, 3, minus, 2, equals
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3, slash, 5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7, slash, 4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1, space, 3, slash, 4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0, point, 75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12, space, start text, p, i, end text2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

ចូរបន្តទៅលំហាត់ពិបាកៗជាមួយចំនួនគត់និងខ្ទង់ភាគដប់

Problem set 4:

លំហាត់ទី 4ក
 • បច្ចុប្បន្ន
9, minus, 4, point, 9, equals
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3, slash, 5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7, slash, 4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1, space, 3, slash, 4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0, point, 75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12, space, start text, p, i, end text2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

ឥឡូវចូរដកខ្ទង់ភាគរយ

Problem set 5:

លំហាត់ទី 5ក
 • បច្ចុប្បន្ន
0, point, 64, minus, 0, point, 41, equals
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3, slash, 5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7, slash, 4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1, space, 3, slash, 4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0, point, 75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12, space, start text, p, i, end text2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

ចូរបន្តទៅលំហាត់ចំនួនគត់ ខ្ទង់ភាគដប់ និង​​ ខ្ទង់ភាគរយ

Problem set 6:

លំហាត់ទី 6 ក
 • បច្ចុប្បន្ន
0, point, 53, minus, 0, point, 4, equals
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3, slash, 5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7, slash, 4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1, space, 3, slash, 4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0, point, 75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12, space, start text, p, i, end text2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

ឥឡូវនេះយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីប្រើលេខធំៗ

Problem set 7:

លំហាត់ទី 7 ក
 • បច្ចុប្បន្ន
44, point, 83, minus, 32, equals
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3, slash, 5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7, slash, 4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1, space, 3, slash, 4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0, point, 75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12, space, start text, p, i, end text2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

ចូរបញ្ចប់ជាមួយលំហាត់ពិបាកមួយចំនួន

Problem set 8:

លំហាត់ទី 8 ក
 • បច្ចុប្បន្ន
9, minus, 6, point, 35, equals
 • ចម្លើយរបស់អ្នកគួរតែជា
 • ចំនួនគត់មួយដូចជាលេខ 6
 • ប្រភាគ សម្រួលរួច ដូចជា 3, slash, 5
 • ប្រភាគ មិនទាន់សម្រួលរួច ដូចជា 7, slash, 4
 • ចំនួនចម្រុះ ដូចជា 1, space, 3, slash, 4
 • ចំនួនទសភាគ ពិតប្រាកដ មួយដូចជា 0, point, 75
 • ពហុគុណនៃ pi ដូចជា 12, space, start text, p, i, end text2, slash, 3, space, start text, p, i, end text