If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ប្រសិនបើអ្នកនៅពីក្រោយគេហទំព័រសូមប្រាកដថាដែន*.kastatic.org និង *.kasandbox.org គឺត្រូវបានចាក់សោរ។

មាតិកាសំខាន់

ការចែកនឹងលេខ 2 ខ្ទង់ៈ 9815÷65

រៀនចែកលេខ 9815÷65 ។  ចម្លើយមិនមានសំណល់ទេ ។ បានបង្កើតដោយ Sal Khan

Video transcript

da j from 1 point on boy rode a pram none [ __ ] a pram happy you moved her back home from one poem from Baroda pram being hoax a pram per man no you employ your boy nearby with the oldest son happy him could play clue name unisys a from one for one from boy Roy the pram tightening hooks a pram along dear - Youngman so say we're be a bleep Ypres Viennese - awesome job getting a year like a candy atomic beeps don't there [Music] how do you whether you pan cooing no paid and FJ late ambien tram thien mu Tong via time it up you can hear above you hi cam cousin come tiny and I'm at your PB you gotta say we haven't opted Beemer with on his job which name I wider young I could ban from here nickel back from warming Hawks up rampant mind or IBM and act your makutsi Moines on a bulb and they look new unum Motel humberto up nice I'm that castle on boy 3k Hooksett rampant man no diamond middle I'm Lila we're my house a pram couldn't have moist Meinhof sopran don't need him live here man learn of day how how supreme couldn't be by more handsome don't need women damn light ran jian chi supplant boy don't need you enter can time would open know muy good knocks a pram smyrna hawks a pram and top mob near Advil power band from boy not pram band boy hi pram boned up runway bang boy went among the item land Tom on top that she laid my chammak round ban late my Matheny had and yeah Prado bikini project up by and are you lost I coming out I saw her that boy Rose has a motor guy Hawks up rampant my dog hi damn line Newman Tyler boy Roy Sam's a boy alone us at Mulligan me how he Geum Brahma mu P women tactile nanny 8 Manta Hawks up Ram bhai GA locum them monk could we align juts up Kuya bro hey bro hang on them lighter I brought back over my attire we apply behind by a Roy don't need you acted on beat by your own um just some young ads I could move that nobody home intercept on my dog no time lineman Tyler them now Jack they we annulment man by rodents long day tiny act up and down Sam sceptile captain paper man long you don't answer me plan Pete won't dog bone kono camp a smile I'm a pipe and boy don't need young at your Lake Borgne we brought her I'm live here none man pillow fights a bonk on intercepts magnum p.i Pat's up netting on the top bands I'm now class nice I'm nodding at the top band we made them light out units up do some normal high C capita now but some we're from hyper Hannum shuts up how Abraham for Hannah by Roy Bieber had you been picking on can't get in here don't need no young second area that young man to man but open my theater Gabaldon born Conan prams man I'm a PI I try to pee in so silly son try to pee [Music] born cannot a moist man I'm a pipe born height boatman peace man I'm a paperboy we used to say late my paper on my way I love you in a multi-talented old man some nahban man went up Morgan - apart not you missile human rapport my debate where we boycott songs ma'am away you mean by number marina thinly your Navy under cacti picked on can look you know no young were I picked on Roy we in SRP Roy hye-young yoked up doc Dongdaemun Roy the I'll Atlantic don't dump I love you mean but by top dog but bite dr. Moise man I'm from P hi P P it's my soul I had a Waco you Bantam light with me it's another boy only the top by Murtagh he couldn't be an unborn young man some not just a boy that is a momentum light home to young horse of Bram [Music] Nermin young man can either net none miss him nor that from Chen two Chinese day new Act will women don't get man brunette my son all tompa Howie the neatly would need to be at those big hairy you know from man camp Rahab her hand and hooks up high by Roy attract a Hawks up but until you cut I'll be abraham sheetrock a brand or the Navy it really kind of build up weight loss try via some had poor NASM that awaited him and food item lobby a bombing hand had web named interim trial yo Manny Jay Burnham born to be a man cook Guadalupe you my some not Iran big hairy look Nick Noonan sadly tramadol Bram conundrum smilin up a pram in so Selleck pram try to be random What nonsense up born of be smilin Sam sappy uses a late sensibly allo Neptune hair at the top band of life I have a high number a lot but it always sounds a boy and low unit will partner [Music] human project aimed on did you not love Jane picked on top being a song not peidong high being a man top muy muy top Ram man plumber a beat-up be lanced own hi boy not by his man and soul look Nikki honest all type Lemoine of day I'm a minimally learning [ __ ] a pram elegant will be about all Howie but something at that later I'm moving out they mean yet no dope man timeline but it always sounds at muy bien nominal Arnold days I'm that can't get hear about you when don't know you Adam left on top your mom and Harry [Music] Taha anthem lately pram the house a parameter can hope soprano man dog Beatriz can we do mo a condom hops a pram human jump back at a clue movie Conan of sopran smellin Hawks a pram how yet we'll part not net noncom enzyme none'll day [Music] good snap from bone pawn from boy Roy nah pram Trek a hoax a pram no Roy has moved on me Roy has a bordo human prop ochio so say we're human jump reporter I don't a term like uma Roy has my my Roy has boy [Music]